Cases

Pricing Manager

Ontwikkelen van de pricing-portfolio en -strategie van Ben (na rebranding ook T-Mobile). Consumenten- en zakelijke markt.

Senior Marketing Manager CRM

Ontwerp en implementatie van een churnreductie-strategie voor T-Mobile Zakelijk. Churn is met een significant percentage gedaald.

Product Manager

Nieuwe markten ontdekken en bewerken voor omzetgroei uit Alcatel University.

Manager Marketing Intelligence & Strategy

Op basis van fact based inzichten churn sterk gereduceerd door het aanpassen van de cross- en upsell strategie.

Manager Marketing Intelligence & Strategy

Een conjunctanalyse om antwoord te geven op de vragen: wat is de prijs-elasticiteit van de lotprijs, en wat is de impact van de hoogte van hoofdprijzen op acquisitie en behoud? In nauwe samenwerking met MIcompany.

Senior Strategisch Marketeer CRM

Transitie van productdenken naar klantdenken binnen de Goede Doelen Loterijen. De BankGiro Loterij diende als proeftuin om diverse CRM-activiteiten vanuit fact based data te testen.

Senior Strategisch Marketeer

Analyse van de impact van de nieuwe Europese Betaalwetgeving (SEPA) op de Goede Doelen Loterijen, inclusief blauwdruk voor de invoering met minimale negatieve business-impact.

Senior Strateeg

Datastrategie eci: ‘hoe zetten we data om in waarde en omzet voor eci?’. Organisatiebreed draagvlak creëren en implementatie van fundament en bouwstenen.

Adviseur 

Adviesrol voor data-gerelateerde vraagstukken, zoals inzet van data voor forecasting van oplages en voorraadbeheer.

Wat kan ik voor u betekenen?